Vsakdo izmed nas lahko kadarkoli svojo lastnino posodi nekomu drugemu in vrednostni papirji v portfelju niso nikakršna izjema. Posojanje vrednostnih papirjev je na kapitalskih trgih že dolgo uveljavljena praksa, vendar pa je bila desetletja bolj ali manj omejena na velike finančne institucije, ki so njene prednosti izkoriščale z visokimi donosi. Manj znano dejstvo je, da se s posojanjem lahko ukvarja tudi posameznik, ki je lastnik delnic, obveznic ali ETF (Exchange traded funds) skladov. Večina lastnikov vrednostnih papirjev premalo ve o tej donosni dejavnosti, ki se je razvila v svetovni fenomen z visokimi zneski v višini več milijonov dolarjev na dan. Tu je sedem dejstev o tem zelo zanimivem in pogosto kontroverznem področju. 

POSOJANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV NI NOVOST 

Prve formalne transakcije posojanja lastniškega kapitala so se izvajale v londonskem Cityju že v zgodnjih šestdesetih letih 20. stoletja, v začetku osemdesetih let pa so se začele resneje razvijati. Iz občasnega priložnostnega poslovanja je to postala običajna naložbena dejavnost, ki povečuje donosnost velikih finančnih institucij. 

TRGU PRINAŠA LIKVIDNOST IN UČINKOVITOST 

Posojanje vrednostnih papirjev ima na kapitalskih trgih pomembno gospodarsko funkcijo. Trgu prinaša večjo likvidnost in učinkovitost, olajša poravnavo poslov, spodbuja odkrivanje cen in sooblikuje tržišče. Prav tako igra ključno vlogo pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti in pri nekaterih drugih strategijah trgovanja, tudi pri tako imenovanih “shorterjih”, prodajalcih na kratko. 

ALFA JE MERA DONOSNOSTI 

Če alfa meri donos, ki ga ustvari delnica, je posojanje vrednostnih papirjev lahko odličen vir alfa in način zaslužka z vašim portfeljem. Zaslužek od posojanja je odvisen od stopnje razpoložljivosti. Bolj dostopne delnice običajno prinesejo nižji donos, vroče delnice pa lahko v nekaterih primerih dosežejo tudi zelo visoke donose, do več kot 100% (10 000 bps) letno. 

PRODAJA NA KRATKO 

Prodaja na kratko je zelo priljubljen način trgovanja. Pomeni prodajo, kadar pričakujemo padec vrednosti in nakup, ko pričakujemo rast vrednosti papirjev. Če si borzni vlagatelj sposodi vrednostne papirje, ker predvideva, da jim bo cena padla, jih lahko kasneje po nižji ceni odkupi nazaj in vrne posojilodajalcu, razlika v ceni pa je njegov dobiček. Prav tovrstne posle nekateri krivijo za poglabljanje finančne krize in propad velikih finančnih institucij, kot je je bil zlom Lehman Brothers. Zato regulatorji z pravili omejujejo zlorabe, ki bi lahko povzročile špekulacije in posledično zlom trga. Spet drugi menijo, da tovrstni posli spodbujajo učinkovitost trga in mu omogočajo likvidnost. Dejstvo je, da se vlagatelji včasih odločijo napačno in na koncu poslovanju odločata le uspeh in donos. 

TUDI UPRAVLJALCI SKLADOV POSOJAJO VREDNOSTNE PAPIRJE 

Ali ste vedeli, da mnogi upravljalci skladov pogosto posojajo vrednostne papirje, da bi povečali uspešnost sklada ali uravnali stroške? To je pripomoglo k znižanju stroškov indeksnih skladov, kar je izjemno pomembno v dobi lova na alfo. 

BETA MERI NESTANOVITNOST 

Če alfa meri donosnost vrednostnega papirja, meri beta njegovo nestanovitnost ali sistematično tveganje vrednostnega papirja oziroma portfelja v primerjavi s trgom. V finančnem svetu sta alfa in beta dve najpogosteje uporabljeni merili za ocenjevanje uspešnosti upraviteljev portfeljev glede na konkurenco. Na splošno ima posojanje vrednostnih papirjev negativen beta glede na tržne razmere. Ko zaloge naraščajo, je povpraševanje po izposoji vrednostnih papirjev nižje. 

POVPRAŠEVANJE PO POSOJANJU ETF NARAŠČA EKSPONENTNO 

ETF so indeksni investicijski skladi, ki so nastali v ZDA v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Osnovna ideja je bila združiti pozitivne učinke vzajemnih skladov in investicijskih družb. 

Ne glede na to, ali že uživate v dodatnem dohodku, ki ga ustvarjate s svojim portfeljem ali pa zaradi pomanjkanja znanja s tem delom premoženja ne upravljate zelo aktivno, se za več informacij se obrnite na strokovnjaka, kot je Domen Zavrl, dvojni doktor ekonomskih znanosti z mednarodnimi izkušnjami na trgu vrednostnih papirjev.