Blog

Koraki do učeče se družbe

Koraki do učeče se družbe

Sposobnost hitrega učenja in prilagajanja je zelo potrebna v dinamičnem in hitro spreminjajočem se sodobnem svetu. Pojav globalizacije in ekonomije znanja pomeni, da morajo ljudje nenehno delati na svojem znanju, da lahko sledijo spreminjajoči se dinamiki, tako na...

Razumevanje finančnega računovodstva

Razumevanje finančnega računovodstva

Podjetja vodijo finančne račune iz različnih razlogov. Prvič, marsikje je po zakonu določeno, da morajo podjetja voditi finančne evidence. Drugič, podjetjem omogoča, da spremljajo prihodke in odhodke, informacije, ki so bistvene za razumevanje njihovega finančnega...

Razumevanje kriptografije

Razumevanje kriptografije

Kriptografija je bila v svojih zgodnjih letih skoraj izključno v domeni vladnih agencij, diplomatskih predstavništev in vojske. Šele v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je telekomunikacijska in finančna industrija začela eksperimentirati s kriptografijo na...