Trg s surovinami v osnovi deluje na način, da kupimo ali prodamo določeno surovino, pri čemer njeno ceno določata ponudba in povpraševanje, kot kupec pa nismo nujno tudi končni uporabnik. Trguje se s kmetijskimi in energetskimi surovinami, s kovinami in celo z živinorejskim blagom. S surovinami vsi trgujemo v vsakdanjem življenju praktično ves čas, nekateri pa se s tem ukvarjajo tudi bolj profesionalno in s trgovanjem na borzah kujejo tudi zelo visoke dobičke. Za trg surovin je značilno, da ima surovina enako ceno ne glede na to, v katerem delu sveta je bila pridobljena.

Tržišče surovin se je začelo razvijati s pojavom prvih starih civilizacij, ki so od blagovne menjave preko glinenih in riževih žetonov prešle na plačevanje v zlatu in drugih dragocenih kovinah, nato pa je sledil zelo praktičen izum izdelovanja kovancev, ki jim je ceno določala teža. Konec srednjega veka so se v trgovino vključile borze, popolnoma pa je trg surovin in način trgovanja spremenil svetovni splet in začetek trgovanja s surovinami preko spleta.

TRG SUROVIN V LETU 2021

Na cene surovin poleg ponudbe in povpraševanja odločilno vpliva še mnogo drugih pomembnih neznank, kot so ekonomska situacija, politika, podnebne razmere in še cel niz socialnih faktorjev. V negotovih časih vojn, politične nestabilnosti ali globoke ekonomske krize, se vlagatelji tipično odločajo za razpršene, konzervativne in varne naložbe, da kar najbolj zmanjšajo možnost izgube premoženja. Leto 2020 je zaznamovala svetovna pandemija Covid19, zato smo spremljali rast cene nafte, zlata in drugih žlahtnih kovin. Celotna veriga dobave surovin je bila močno prizadeta, saj so se s širjenjem pandemije zapirali rudniki in tovarne. Na trgu surovin je čutiti veliko negotovosti in nepredvidljivosti. Kaia Parv, vodja investicijskih raziskav pri FXPRIMUS navaja, da ima na zelo raznolikem tržišču surovin vsaka od podskupin drugačne karakteristike. Investitorjem Kaia svetuje, da pred trgovanjem skrbno raziščejo tržišče in uporabljajo le zanesljive in varne platforme.

PRIČAKOVANJA IN NAPOVEDI

Ves čas zdravstvene krize se krepijo varne naložbe v zlato, srebro in ameriške dolarje. Gaurav Kashyap, vodja terminskih poslov pri DMCC predvideva, da bo rastoče število cepljenih ljudi imelo pozitiven učinek na cene surovin. Cepljenje bo, kot ena od najpomembnejših izhodnih strategij iz svetovne zdravstvene krize, omogočilo normalizacijo potovanj, transporta in poslovnih aktivnosti. V gospodarstvu bo najhitreje raslo področje tehnologije, saj vedno več ljudi dela od doma. Tako bo tehnološki sektor še naprej dominiral v vrhu lestvice odličnih investicij.

Evropska komisija je nedavno oblikovala akcijski načrt za kritične surovine, ki so ključne za gospodarstvo. Zlasti so pomembne surovine za področje digitalizacije in tehnologije. Zavzema se za zmanjšanje odvisnosti od uvoza in povečanje stopnje recikliranja. Poudarek je tudi na okoljskih in socialnih standardih ter na sledljivosti dobavnih in trgovinskih verig. Evropsko zavezništvo za surovine vključuje predstavnike industrije, raziskovalnih dejavnosti, držav članic in civilne družbe, spodbuja pa tehnično in strokovno znanje, inovacije in naložbe.

USPEŠNO TRGOVANJE S SUROVINAMI 

Domen Zavrl, doktor uporabne makroekonomije, ima na področju trgovanja s surovinami neprecenljivo znanje in dolgoletne izkušnje, saj je sodeloval tudi z Enpetro, pomembnim trgovcem s surovinami. Dobro se zaveda, da je osnove trga s surovinami razmeroma enostavno razumeti, da pa na tem trgu obstajajo različni finančni instrumenti, ki zapletejo preprostost trgovanja. Tržišče s surovinami je neločljivo povezano z zdravjem ekonomije in zgodovinsko gledano nanj močno vpliva globalna ekonomska aktivnost. Pričakuje se, da bo ob ponovnem vzponu nacionalnih ekonomij prišlo do takojšnje znatne potrebe po surovinah in naftnih produktih, kar bo vplivalo tako na ceno zlata in srebra, kot tudi na ceno nafte. Na cene surovin bodo vplivale tudi finančne spodbude posameznih držav. Zato morajo investitorji budno paziti na vse indikatorje, ki bi lahko vplivali na tržišče surovin.