Svet okoli nas se vse hitreje spreminja, z njim pa tudi nepremičninska panoga. Investitorji kupujejo nepremičnine ali gradijo poslovne ali stanovanjske komplekse, nato pa jih na trgu s čim večjim dobičkom prodajajo kot stanovanja, družinske hiše, restavracije, trgovske komplekse, pisarne ali industrijske zgradbe. Investicija bo uspešna, če vnaprej dobro ocenijo tržno vrednost, spremembe na trgu in povpraševanje kupcev. Investitorju v digitalni dobi ni potrebno prav veliko ugibati, saj ima z enostavno dostopnimi podatki vpogled v zgodovino in trenutno situacijo na trgu, na podlagi tega pa lahko dovolj natančno predvidi gibanje trga. Pameten investitor sodeluje z lokalnimi nepremičninskimi agenti, ki poznajo tržišče in pričakovanja lokalne skupnosti. S pametnimi in premišljenimi koraki si bo ustvaril renome, ki mu bo tlakoval pot v bodoče projekte.

NOVI IGRALCI NA TRGU NEPREMIČNIN

Investitorji večkrat začenjajo svojo kariero kot nepremičninski posredniki ali majhna gradbena podjetja, po nekaj letih pa začnejo sami kupovati nepremičnine z namenom, da jim dvignejo vrednost in jih z dobičkom prodajo ali oddajo. Nepremičninski strokovnjaki podjetja Forbes poudarjajo, da sta za nove igralce na trgu pomembni dve osnovni načeli: disciplina in raznolikost. Z disciplino ciljajo na finančni del projekta, ki mora biti zastavljen konzervativno. Cena uporabljenih materialov naj ustreza končni ceni nepremičnine, ki jo bo trg še dobro sprejel. Diferenciacija se nanaša na stil in oblikovanje, ki je lahko klasično ali pa sodoben arhitekturni slog, ki ga trg vedno dobro sprejema, saj izstopa iz množice.

FAZE INVESTICIJE

Investiranje v nepremičnine se začne z idejnim konceptom in konča z zaključenim projektom na trgu. Dober investitor v nepremičnine z odličnimi sposobnostmi in znanjem vedno prepozna dobre priložnosti. Poveže se z odličnimi arhitekti in gradbeniki, s katerimi se ujema v načinu dela, pa tudi z dogovorjenim proračunom. Za nove igralce na trgu je zelo pomembno povezovanje in iskanje izkušene ekipe sodelavcev, bodisi na terenu ali preko spleta. Investiranje in gradnja zahtevata timsko delo in za odličen projekt morate izbrati odlično ekipo. Prav tako je potrebno premisliti in vključiti v projekt vsako dobro idejo. Vedno je dobro po svetu hoditi z odprtimi očmi, da vidimo primere dobre prakse in odlične umestitve projektov v lokalna okolja.

Pred začetkom projekta je potreben skrben pregled nepremičnine. Preveriti je potrebno poselitveno območje, dovoljeno rabo zemljišča, ekološki vpliv in upoštevati smernice trajnostnega razvoja. Te so danes, skupaj z energetsko učinkovitostjo, zeleno gradnjo in ekologijo, neločljiv del vsakega nepremičninskega projekta. Sledi zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo projekta. Ko je financiranje urejeno, se moder investitor sreča s predstavniki lokalne skupnosti, jim predstavi idejni projekt in jih prepriča, da bo projekt koristen za njihovo skupnost. Če bo prisluhnil njihovim skrbem in vprašanjem, bo lahko projekt zaživel in bo dihal z okoljem. Naslednji korak so pogodbe in končno začetek gradnje. Ko je objekt zgrajen, mora investitor pridobiti vsa potrebna gradbena in uporabna dovoljenja, preden lahko povpraševanje na trgu realno oceni investicijo in projekt.

POSLOVNE IN STANOVANJSKE INVESTICIJE

Investicije v poslovne in stanovanjske objekte se med seboj razlikujejo. Poslovni projekti so navadno obsežnejši in kompleksnejši s strožjimi zahtevami. Gradbeni materiali so za komercialne zgradbe običajno dražji, saj morajo biti robustnejši in odpornejši. Poslovni projekti so praviloma dražji tudi zato, ker so roki izvedbe bolj zavezujoči. Strokovnjak za investiranje v nepremičnine je tudi doktor ekonomije Domen Zavrl, zato si več o tej temi lahko preberete na njegovem blogu.

Sodobna gradnja zahteva načrtovanje za prihodnost, zato pametni investitorji gradijo projekte za prihodnost po meri in potrebi ljudi, ki bodo v njih delali ali živeli. Arhitekti gredo še korak dlje in dober arhitekt že med načrtovanjem predvidi, da bo nekoč posameznim delom stavbe moč enostavno spremeniti rabo. Iz garaže ali pritličja bo z malo kreativnosti lahko nastal poslovni prostor, ker je investitor vnaprej predvidel spremembe v družbi in njene potrebe.