Naj vas naslov ne prestraši. Vsi smo že slišali za delnice. In delnice so najbolj pogosto uporabljen finančni instrument. Finančni instrument je v osnovi vsak fizičen ali virtualen dokument, ki vključuje kakršno koli finančno vrednost. Pogodbeni instrumenti so opredeljeni z zakonom. Poznamo denarne in izvedene finančne instrumente, pa tudi lastniške in dolžniške. Z njimi se praviloma trguje ali zavaruje dolg na kapitalskih trgih. Največkrat imamo v mislih prenos sredstev z računov vlagateljev na račune tistih, ki ta sredstva iščejo ali potrebujejo. Najpogosteje se v finančnem svetu uporabljajo lastniški in dolžniški finančni instrumenti. 

STRUKTURIRANI FINANČNI INSTRUMENTI 

Strukturirani finančni instrumenti so bolj kompleksna oblika financiranja, ki presega običajno bančno posojilo ali obveznico. Sestavljen finančni instrument je na voljo posojilojemalcem z edinstvenimi oziroma bolj prefinjenimi potrebami. Predstavljajo tiste finančne transakcije, ki pomagajo pri prenosu tveganja pri listinjenju različnih sredstev. Med strukturirane finančne instrumente štejemo zavarovane vrednostne papirje, hipotekarne vrednostne papirje, zavarovane hipotekarne obveznosti ali kreditne izvedene finančne instrumente, pravice do emisije in podobno.

Listinjenje v osnovi predstavlja izdajo vrednostnih papirjev na podlagi kritnega premoženja. Listinjeni finančni instrumenti so nakupni boni in izvedeni instrumenti na certifikate ter drugi listinjeni izvedeni instrumenti.

GOSPODARSKA KRIZA 2008

Nedavna globoka svetovna finančna kriza z začetki na ameriškem nepremičninskem trgu, je pred več kot desetimi leti prerasla v svetovno gospodarsko recesijo. Vzrok je bila prevelika izpostavljenost finančnega sistema drugorazrednim hipotekarnim posojilom ter ohlapna pravna pravila, ki so dovoljevala prenos tveganja na druge finančne subjekte in investitorje. Vrednostni papirji so namreč lahko zavarovani s sredstvi ali hipoteko. Ko se je začelo zaradi povečane referenčne obrestne mere zmanjševati število poplačanih anuitet, posledično vse več lastnikov vrednostnih papirjev ni bilo izplačanih. Težava teh vrednostnih papirjev je bila tudi netransparentnost njihovega kritja. Zato so ti strukturirani finančni instrumenti skupaj z ohlapnimi pravnimi pravili in drugimi sočasnimi okoliščinami botrovali nastanku globoke finančne krize. Ker investitorjem niso bile izplačane premije, je trg izgubil zaupanje v vse vrste strukturiranih finančnih instrumentov. Tudi v tiste, ki niso bili osnovani na drugorazrednih hipotekarnih posojilih. Investitorji so se začeli umikati in posledično je prihajalo do težav z likvidnostjo – ekonomije so se ujele v spiralo padanja v globoko finančno krizo. Zadnji žebelj v krsto so zabile še nekatere razvpite bonitetne agencije, ki odličnih ocen niso dodelile najbolj varnim naložbam, temveč pogosto ravno nasprotno in žal na ta način pretentale in zavedle tržišče in investitorje. Zlom je prizadel celotno družbo in sprožil debate, kako preprečiti, da se kriza ponovi v takšnem obsegu.

GRE ZA VISOKE ZNESKE 

Strukturirani finančni instrumenti so tako pomembni, ker jih uporabljajo veliki svetovni finančni igralci. Če sodelujejo velike svetovne bančne institucije, so v obtoku na voljo ustrezno zelo visoki zneski. Če za trenutek pozabimo na učinek finančne krize na svet v letu 2008, lahko ugotovimo, da je Federal reserve kupilo vrednostne papirje, zavarovane s hipoteko, v vrednosti približno 38 milijard dolarjev. Posledično je potem skupaj z drugimi težavami seveda oslabilo ameriško gospodarstvo, na drugi strani pa ustvarilo visoke presežke.

UPORABA FINANČNIH INSTRUMENTOV

Strukturirani finančni instrumenti lahko podjetjem pomagajo prestrukturirati dolg, prihraniti pri odplačilu in sprostiti obratni kapital ter učinkovito upravljati z razpoložljivimi sredstvi. Osnovni namen vsakega finančnega instrumenta je pridobivanje kapitala za financiranje različnih projektov. Med seboj se instrumenti razlikujejo po kompleksnosti, tveganosti, likvidnosti, donosih in podobno. Nezapleteni instrumenti so primerni za večino vlagateljev. Nasprotno kompleksnejši finančni instrumenti od vlagateljev zahtevajo izkušnje, poznavanje delovanja finančnih trgov in tveganj, niso pa primerno orodje v rokah neizkušenih nepoznavalcev. Kako pomembni so različni finančni instrumenti za podjetja, se zaveda tudi Domen Zavrl, finančni strokovnjak in izkušen poznavalec finančnih instrumentov, ki je svoje znanje pridobil tudi med študijem na vrhunski univerzi Duke.