Finančni izrazi: Listinjenje

Finančni izrazi: Listinjenje

Listinjenje je finančni izraz, ki se nanaša na postopek uporabe finančnega inženiringa za odvzem nelikvidnih sredstev ali skupine sredstev in jih pretvori v vrednostne papirje. Listinjenje dolgove pretvori v vrednostne papirje, čeprav se lahko uporabi z različnimi...
Kako deluje globalni trg surovin

Kako deluje globalni trg surovin

Trg s surovinami v najosnovnejši obliki deluje tako, da kupimo in prodamo surovino, ki temelji izključno na ceni. Opredelitev surovine si lahko ogledate v priloženem kratkem videoposnetku. Ta tržna sredstva se kupujejo in prodajajo na blagovnih borzah, pri čemer cene...
Razlaga Makroekonomije

Razlaga Makroekonomije

Makroekonomija se nanaša na vejo ekonomije, ki je namenjena preučevanju vedenja večjih tržnih sistemov, ki sestavljajo celotno gospodarstvo. Pri makroekonomiji se preučujejo pojavi, ki vplivajo na celotna gospodarstva, vključno z stopnjo gospodarske rasti, inflacijo,...
Predstavitev posojanja vrednostnih papirjev

Predstavitev posojanja vrednostnih papirjev

Posojanje vrednostnih papirjev je finančni izraz, ki se uporablja za opis postopka izposoje vrednostnega papirja, kot je izvedeni finančni instrument ali delnica, drugemu podjetju ali vlagatelju. Lastništvo in naslov vrednostnega papirja, ki ga daje v najem, se za čas...