Makroekonomija: Pregled

Makroekonomija: Pregled

Makroekonomija opisuje splošno uspešnost gospodarstva in upošteva dejavnike, kot so inflacija, spremembe gospodarske proizvodnje, devizne in obrestne mere ter plačilno bilanco. Socialna pravičnost, zmanjševanje revščine in trajnostna rast se lahko zgodijo le, če se...
Makroekonomija 2023: Finančno leto preizkušenj

Makroekonomija 2023: Finančno leto preizkušenj

Domen Zavrl ima bogate izkušnje v mednarodnem poslovanju, s strokovnim znanjem na področju strukturiranega financiranja, listinjenja, investiranja v nepremičnine in trgovanja s surovinami. Ta članek ocenjuje trenutno gospodarsko nestanovitnost zaradi geopolitičnih in...
Ekonomija: Kaj je makroekonomski faktor?

Ekonomija: Kaj je makroekonomski faktor?

Makroekonomija je veja ekonomije, ki se osredotoča na gospodarstvo kot celoto. Ključna področja, ki jih proučujejo makroekonomisti, so inflacija, brezposelnost in nacionalna proizvodnja. Makroekonomija proučuje vedenje vlad, podjetij, trga in potrošnikov oziroma...