Predstavitev sistemske dinamike

Predstavitev sistemske dinamike

Sistemska dinamika je ime za pristop k razumevanju zapletenih sistemov z nelinearnim vedenjem; v bistvu gre za tehniko matematičnega modeliranja in metodologije, ki omogoča, da se o zapletenih problemih in težavah, problematizira, razumeva in razpravlja. Pristop k...
Razumevanje finančnega računovodstva

Razumevanje finančnega računovodstva

Podjetja vodijo finančne račune iz različnih razlogov. Prvič, marsikje je po zakonu določeno, da morajo podjetja voditi finančne evidence. Drugič, podjetjem omogoča, da spremljajo prihodke in odhodke, informacije, ki so bistvene za razumevanje njihovega finančnega...