Domen Zavrl ima bogate izkušnje v mednarodnem poslovanju, s strokovnim znanjem na področju strukturiranega financiranja, listinjenja, investiranja v nepremičnine in trgovanja s surovinami. Ta članek ocenjuje trenutno gospodarsko nestanovitnost zaradi geopolitičnih in makroekonomskih dejavnikov ter njihov vpliv na poslovno okolje v letu 2023.

Januarja 2023 so pri McKinsey & Company specialisti za strategije in korporativne finance objavili poročilo, v katerem navajajo, da so cene energije dosegle vrhunec. Poročilo tudi nakazuje, da inflacija ne pospešuje več in da se zdi, da se gospodarska rast nadaljuje. Ti pozitivni znaki kažejo manjši obseg možnih makro izidov.

Kljub temu poročilo McKinsey & Company spoznava, da so geopolitične napetosti še vedno velike, nerešeni pa ostajajo neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem ter naraščajoča obrestna mera. Zato v poročilu ugibajo, če se voditelji poslovanja morda zgledujejo po sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Poudarjajo, da je eno bolj pomembnih vprašanj za poslovneže, ali se bodo njihova podjetja kdaj vrnila v svet pred predpandemijo ali pa bo negotovo stanje postalo nova realnost. Priložen PDF podrobneje obravnava vpliv pandemije COVID-19 na svetovno gospodarstvo.

Poročilo McKinsey & Company, ki se ukvarja z vprašanjem, ali se svet lahko vrne na pot dolgotrajne blaginje, raziskuje vrsto različnih makroekonomskih scenarijev za leto 2023 in po njem. Ti scenariji ocenjujejo ugodne in manj ugodne dolgoročne gospodarske rezultate ter opredeljujejo kratkoročnejše odločitve, ki bi lahko pomembno vplivale na nadaljno pot svetovnega gospodarstva. V priloženem videoposnetku je podrobneje predstavljena makroekonomija in zgodovina tega področja ekonomije.

Poročilo, ki ga je objavilo podjetje McKinsey & Company, je obravnavalo težave v letu 2022, kot so inflacija in motnje na trgu dela, pri čemer je ocenilo, da so bila najboljša tista podjetja in voditelji, ki so v teh nestanovitnih časih učinkovito krmarili, ker so bili agresivni pri iskanju rasti in so preudarno obvladali težave.

Poročilo je razkrilo, da so se cene za potrošniške v Združenih državah med marcem 2020 in novembrom 2022 zvišale za skoraj 16 %. V istem časovnem obdobju so se cene zvišale v Indiji za 16 % ,v v Združenem kraljestvu in v evroobmočju za 15 % ter za osupljivih 21 % v Braziliji.

Motnje na trgu plina, nafte in osnovne hrane v kombinaciji z neusklajenostjo povpraševanja, so bile gonilna sila inflacije. K temu so prispevale tudi motnje v dobavni verigi, blagovni šoki, višji stroški poslovnega materiala, upočasnjena proizvodnja in podvojitev rasti plač. Priložena infografika vsebuje nekaj zanimivih statističnih podatkov o svetovni inflaciji v letu 2023.

Morgan Stanley je v svojem poročilu Global Macro Outlook za leto 2023 napovedal slabšo rast z nižjo stopnjo inflacije in upočasnitev dvigovanja obrestnih mer, kar bo Združenim državam omogočilo, da se bodo lahko za las izognile recesiji. Svetovna finančna institucija je obenem napovedala začetek gospodarskega okrevanja v Aziji in Evropi. Poročilo Morgan Stanleyja še predvideva, da je svetovna inflacija dosegla vrhunec v četrtem kvartalu leta 2022, z manjšim povpraševanjem, znižanjem cen in nižjimi cenami nepremičnin, ki bodo ublažile inflacijo. To bi posledično lahko spodbudilo večje banke, da se ustavijo in razmislijo o svojem nedavnem zgodovinskem nizu dviganja tečajev.

Ključni izsledki globalnih makroekonomskih napovedi družbe Morgan Stanley za leto 2023 so vključevali napovedi:

  • Gospodarstva v razvoju in trgi bi morali počasi okrevati
  • Evropska gospodarstva, vključno z Združenim kraljestvom, se bodo verjetno skrčila
  • Ameriško gospodarstvo bo nad vodo z 0,5% rastjo

V poročilu navaja Seth B. Carpenter, globalni ekonomist pri Morgan Stanley, da je bilo v preteklih 12 mesecih zabeleženo najhitreje povišanje obrestne mere zveznih skladov od osemdesetih let prejšnjega stoletja. Ker pa dobavne verige potrošniškega blaga okrevajo in trgi dela opažajo manj trenj, je napovedal širši in odločnejši padec inflacije, kar pomeni višjo svetovno rast.