Trgovanje je nakup, prodaja ali izmenjava finančnih sredstev z namenom ustvarjanja dobička. Trguje se z različnimi oblikami vrednostnih papirjev, med katere spadajo delnice, valute, borzno blago in finančni instrumenti. Slednjim je dodeljena vrednost, ki narašča in pada glede na ponudbo ter povpraševanje.

Delnica je vrednostni papir, ki predstavlja lastniški delež podjetja, ta je na voljo javnim vlagateljem. Podjetja in korporacije se po navadi odločajo za prodajo delnic z namenom zbiranja sredstev za upravljanje ali razvoj podjetja. Z nakupom delnice investitorji postanejo delni lastniki podjetja ali družbe. Lastništvo je določeno s številom delnic, ki jih ima vlagatelj v lasti, kar mu daje pravico do dobička podjetja. Če bi imelo podjetje 10 delnic, bi imel torej imetnik 1 delnice v lasti 10 %  sredstev in dobička. Ceno delnic, tako kot ostalim finančnim instrumentom, določata ponudba in povpraševanje. Na trgu za vsako delnico obstajata najnižja cena, za katero je lastnik pripravljen prodati delnico, in najvišja cena, ki jo je vlagatelj pripravljen plačati za delnico.

 

trading

 

Borza ali borzni trg je pravno urejen trg, ki omogoča trgovanje z vrednostnimi papirji v skladu s pravili za kotizacijo. Ker po vsem svetu na borznih trgih trguje več kot 600.000 podjetij, lahko borze služijo tudi kot pokazatelj svetovne gospodarske moči. Med največjimi svetovnimi borzami so ameriške (New York Stock Exchange, NASDAQ), azijske (Shanghai Stock Exchange, Japan Exchange Group) ter evropske (Euronext, LSE Group, Frankfurt Stock Exchange).

S V tem času je investiral v delnice podjetij Etsy, Netflix, Siemens, Volkswagen in mnoge druge. Več o posamezni investiciji v izbrana podjetja lahko preberete na blogu.

 

Ta članek izraža le stališče avtorja in ne naložbenega nasveta. Namen članka je informativne narave.